maandag 25 augustus 2014

Is deeltijdwerken slecht voor het onderwijs?

Edith Hooge, bijzonder hoogleraar ‘Multilevel governance’ aan het TiasNimbas Business Institute van de Universiteit van Tilburg en onderwijsadviseur bij BMC Advies, hield op de Dag van het Onderwijsbestuur een lezing getiteld “Hoge verwachting, vrije uitvoering, stevige sturing.” 
In haar voordracht juicht Hooge het toe dat leraren het initiatief naar zich toetrekken. Ze noemt met instemming de Vereniging vanMeesterschappers en de door leraren geschreven bundel Het Alternatief als voorbeelden van een nieuw en veelbelovend engagement.

Ze benadrukt echter dat leraren dan wel het vertrouwen dat ze van de overheid en de samenleving vragen, ook werkelijk moeten verdienen.

Om te zorgen dat leraren de verantwoordelijkheid voor het onderwijs kan worden toevertrouwd, zijn volgens Hooge drie dingen nodig: betere opleidingen, een hogere beroepsstandaard en… het terugdringen van het aantal leraren dat in deeltijd werkt.

Ze komt tot dat derde punt op grond van een passage in het Onderwijsverslag 2012-2013 van de Onderwijsinspectie, die erop wijst dat leraren die in deeltijd werken minder vaardig lijken te zijn in didactiek en differentiatie.Dagblad Trouw maakte de deeltijdkwestie tot de kern van Hooge’s betoog, en kopte de volgende dag : “Deeltijdjuf slecht voor het onderwijs”.

Met name de interpretatie die Hooge aan de cijfers van de Inspectie geeft, namelijk dat deeltijdwerkers in het onderwijs veelal moeders zouden zijn die niet om inhoudelijke redenen voor het onderwijs kiezen, maar omdat het handig te combineren zou zijn met een gezin, is veel geëngageerde leraren – mannen en vrouwen – in het verkeerde keelgat geschoten.

Ik vraag me af: Is voltijdwerken werkelijk een voorwaarde voor deugdzaam en verantwoordelijk leraarschap?

Wat is jouw motief om in deeltijd te werken?
Wat doe je (al dan niet voor het onderwijs) op de dagen dat je niet werkt?
Hoe beïnvloedt deeltijdwerken jouw engagement met het onderwijs?
Wat zou er op school beter gaan als je voltijds werkte?
Wat gaat er op school beter nu je deeltijd werkt?

Daar ben ik benieuwd naar...

4 opmerkingen:

 1. http://onderwijskunde.blogspot.nl/2014/05/goed-onderwijsbestuur-volgens-edith.html

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dankjewel Casper Hulshof voor de link naar jouw bespreking. Jammer dat ik 'm niet actief kan weergeven. Knippen en plakken dan maar...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De Onderwijsinspectie heeft niet gedocumenteerd op welke wijze zij gemeten heeft of de geobserveerde leerkrachten over de onderscheiden vaardigheden (bv. differentiatievaardigheid) beschikken en waar de uitkomsten daarvan geboekstaafd zijn. Wordt er een verschil gemaakt tussen (a) X heeft getoond dat zij over Y beschikt, (b) X heeft getoond dat zij niet over Y beschikt en (c) X heeft niet getoond dat zij over Y beschikt, zodat de observator niet heeft kunnen vaststellen of zij over Y beschikt. Ik vrees dat de Onderwijsinspectie (b) en (c) heeft samengenomen.
  Ik zou me kunnen voorstellen dat leerkrachten die in een duobaan werken, dankzij een slimme taakverdeling tot optimale niveau- en tempodifferentiatie komen. Namelijk als in sommige vakken de 'slechtere' leerlingen door de ene en de 'betere' door de andere leerkracht bediend worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik vind het lastig om te generaliseren. Ik ken zeker parttimers waarbij het beter zou zijn wanneer ze fulltime zouden werken. . Maar ook fulltimers waarbij het voor iedereen beter is wanneer ze deeltijd zouden gaan werken.

  Als ik voor mezelf spreek is het ten goede gekomen voor mezelf en dus ook het onderwijs, dat ik 1 dag minder ben gaan werken. Op deze manier kreeg ik meer tijd om mijn energie op te laden en stond ik de vier dagen dat ik werkte met meer plezier en energie voor de klas.
  Ook voor de kinderen was het goed om te ervaren hoe het met een andere leerkracht is.

  In deze tijd (soms 1 dag, soms 2 middagen) was Ik vooral bezig met ontspanning en mezelf. In drukkere tijden gebruikte ik deze tijd soms ook voor mij rapporten of oudergesprekken zodat ik op mijn werkdagen niet overbelast werd.
  De vakken waarin mijn kwaliteiten minder waren liet ik over aan mijn duocollega zodat ieders kwaliteit goed werd ingezet en ten goede kwam aan de kinderen.
  Dit zie ik ook bij collega's, want natuurlijk hoor je alle vakken te kunnen geven, je hebt altijd vakken die je meer of minder liggen. Wanneer je deze kunt verdelen optimaliseer je de leer winst bij de kinderen.
  Ook merkte ik dat sommige kinderen het nodig hebben op een andere manier benaderd te worden, ofwel didactisch ofwel pedagogisch of beide, voor hen is het fijn dat ze geen voltijd leerkracht hebben.
  Zeker wanneer er een combinatie van een mannelijke en vrouwelijke leerkracht is, zoals bij mij meestal het geval.

  Als alle leerkrachten op mijn laatste school fulltimers zouden zijn geweest, zou de werkbelasting omhooggaan gegaan zijn, omdat vele deeltijders bij ons het fijn en leuk vinden om terug te komen en om thuis voor school te werken. Zelf deelde Ik Tot vijf jaar geleden deze mening en ben ik daarna overgegaan naar het werken van mijn uren en de andere tijd te gebruiken voor mezelf waardoor ik gezonder in het leven en dus ook in mijn klas stond!

  Elske
  @elske_elee

  BeantwoordenVerwijderen